Cubes érodés 10 + 11

Marbre de Lasa

12 x 12 x 12 CM